Tarieven

bedrijven - tarieven
duidelijk over onze dienstverlening

Hieronder treft u ter indicatie een aantal prijzen aan voor onze dienstverlening. Als de werkelijk bestede tijd meer dan 25% afwijkt van de genormaliseerde tijd wordt voor het verschil een aanvullende nota dan wel creditnota verstuurd.

 

Tarieven per 1 januari 2019 kosten
exclusief BTW
normtijd
Aangifte inkomstenbelasting zonder fiscaal partner € 48 60 min.
Aangifte inkomstenbelasting met fiscaal partner € 59 75 min.
Aangifte inkomstenbelasting zakelijk deel €51 65 min.
Aangifte omzetbelasting € 27 36 min.
Reiskosten, per km. € 0,50  
Aanvraag / mutatie voorlopige aanslag € 39 50 min.
Aanvraag / mutatie toeslagenwet € 39 50 min.
Bezwaarschrift € 63 80 min.
Uitdraai aangifte inkomstenbelasting op papier € 3  
Uurtarief € 47  
     
Boekhouding    
Controle boekhouding.    
Afhankelijk van de grote van de onderneming en van de    
door u gewenste werkzaamheden    
Resultaat Overige Werkzaamheden, geen ondernemer € 70 90 min.
Zelfstandige Zonder Personeel € 100 127 min.
Jaarrekening verzorgen inclusief toelichting € 125 150 min
Middeling € 67 85

 

Overige werkzaamheden tegen uurtarief. Jaarlijks worden de prijzen geindexeerd.