Tarieven

bedrijven - tarieven
duidelijk over onze dienstverlening

Hieronder treft u ter indicatie een aantal prijzen aan voor onze dienstverlening. Als de werkelijk bestede tijd meer dan 25% afwijkt van de genormaliseerde tijd wordt voor het verschil een aanvullende nota dan wel creditnota verstuurd.

 

Tarieven per 1 januari 2020 kosten
exclusief BTW
normtijd
Aangifte inkomstenbelasting zonder fiscaal partner € 49 60 min.
Aangifte inkomstenbelasting met fiscaal partner € 60 75 min.
Aangifte inkomstenbelasting zakelijk deel €52 65 min.
Aangifte omzetbelasting € 28 36 min.
Reiskosten, per km. € 0,51  
Aanvraag / mutatie voorlopige aanslag € 40 50 min.
Aanvraag / mutatie toeslagenwet € 40 50 min.
Bezwaarschrift € 65 80 min.
Uitdraai aangifte inkomstenbelasting op papier € 3  
Uurtarief € 48  
     
Boekhouding    
Controle boekhouding.    
Afhankelijk van de grote van de onderneming en van de    
door u gewenste werkzaamheden    
Resultaat Overige Werkzaamheden, geen ondernemer € 72 90 min.
Zelfstandige Zonder Personeel € 103 127 min.
Jaarrekening verzorgen inclusief toelichting € 128 150 min
Middeling € 69 85

 

Overige werkzaamheden tegen uurtarief. Jaarlijks worden de prijzen geindexeerd.