Tarieven
particulier - tarieven
duidelijk over onze dienstverlening

Hieronder treft u ter indicatie een aantal prijzen aan voor onze dienstverlening. Als de werkelijk bestede tijd meer dan 25% afwijkt van de genormaliseerde tijd wordt voor het verschil een aanvullende nota dan wel creditnota verstuurd.

Tarieven per 1 januari 2018 kosten inclusief BTW normtijd
Aangifte inkomstenbelasting zonder fiscaal partner € 56 60 min.
Aangifte inkomstenbelasting met fiscaal partner € 68
 
 72 min.
Reiskosten per km < 30 minuten € 0,19  
Aanvraag / mutatie voorlopige teruggaaf € 45 48 min
Aanvraag / mutatie toeslagenwet € 45 48 min.
Bezwaarschrift € 74 79 min.
Uitdraai aangifte inkomstenbelasting op papier      €   3  
Uurtarief € 56  
Reiskosten per km > 30 minuten € 0,50  

Overige werkzaamheden tegen uurtarief. Jaarlijks worden de prijzen geindexeerd.