Tarieven
particulier - tarieven
duidelijk over onze dienstverlening

Hieronder treft u ter indicatie een aantal prijzen aan voor onze dienstverlening. Als de werkelijk bestede tijd meer dan 25% afwijkt van de genormaliseerde tijd wordt voor het verschil een aanvullende nota dan wel creditnota verstuurd.

Tarieven per 1 januari 2020 kosten inclusief BTW normtijd
Aangifte inkomstenbelasting zonder fiscaal partner € 59 60 min.
Aangifte inkomstenbelasting met fiscaal partner € 72
 
 75 min.
Reiskosten per km < 30 minuten € 0,19  
Aanvraag / mutatie voorlopige teruggaaf € 48 50 min
Aanvraag / mutatie toeslagenwet € 48 50 min.
Bezwaarschrift € 78 80 min.
Uitdraai aangifte inkomstenbelasting op papier      €   3  
Uurtarief € 58  
Reiskosten per km > 30 minuten € 0,51  
Middeling € 82 85

Overige werkzaamheden tegen uurtarief. Jaarlijks worden de prijzen geindexeerd.